Τμήματα σεμιναρίων για Δωδεκάνησα

Κωδικός Πρόγραμμα Ώρες Ημ. Έναρξης Ημ. Λήξης Ωράριο Κατάσταση
A01-006 MARKETING & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ 24 2021-08-01 2021-09-15 ΔΕΥ & ΠΑΡ 12:00...2:30 Οι εγγραφές έκλεισαν
A01-007 MARKETING & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ 24 2021-08-01 2021-09-15 ΤΕΤ & ΣΑΒ 12:00...2:30 Οι εγγραφές έκλεισαν
A01-008 MARKETING & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ 24 2021-08-01 2021-09-15 ΔΕΥ & ΠΑΡ 6:30...9:00 Οι εγγραφές έκλεισαν
A01-009 MARKETING & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ 24 2021-08-01 2021-09-15 ΤΕΤ & ΣΑΒ 6:30...9:00 Οι εγγραφές έκλεισαν
A01-010 MARKETING & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ 24 2021-08-01 2021-09-15 ΔΕΥ & ΠΑΡ 3:30...6:00 Οι εγγραφές έκλεισαν
A02-005 ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ 30 2021-09-01 2021-09-30 ΔΕΥ & ΠΑΡ 3:30...6:00 Οι εγγραφές έκλεισαν
A02-006 ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ 30 2021-09-01 2021-09-30 ΤΡΙ & ΠΕΜ 3:30...6:00 Οι εγγραφές έκλεισαν
A02-007 ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ 30 2021-09-01 2021-09-30 ΤΡΙ & ΠΕΜ 3:30...6:00 Οι εγγραφές έκλεισαν
A02-008 ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ 30 2021-09-01 2021-09-30 ΤΡΙ & ΠΕΜ 6:30...9:00 Οι εγγραφές έκλεισαν
A02-009 ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ 30 2021-09-01 2021-09-30 ΤΕΤ & ΣΑΒ 9:00...11:30 Οι εγγραφές έκλεισαν
A03-001 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 30 2021-08-01 2021-09-30 ΔΕΥ & ΠΑΡ 9:00...11:30 Οι εγγραφές έκλεισαν
A03-002 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 30 2021-08-01 2021-09-30 ΤΡΙ & ΠΕΜ 9:00...11:30 Οι εγγραφές έκλεισαν
A03-003 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 30 2021-08-01 2021-09-30 ΤΡΙ & ΠΕΜ 12:00...2:30 Οι εγγραφές έκλεισαν
A03-004 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 30 2021-08-01 2021-09-30 ΔΕΥ & ΠΑΡ 3:30...6:00 Οι εγγραφές έκλεισαν
A03-005 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 30 2021-08-01 2021-09-30 ΔΕΥ & ΠΑΡ 9:00...11:30 Οι εγγραφές έκλεισαν
A05-001 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 24 2021-08-01 2021-09-30 ΔΕΥ & ΠΑΡ 9:00...11:30 Οι εγγραφές έκλεισαν
A05-002 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 24 2021-08-01 2021-09-30 ΔΕΥ & ΠΑΡ 6:30...9:00 Οι εγγραφές έκλεισαν
A06-001 ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ - ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ 15 2021-09-01 2021-10-30 ΔΕΥ & ΤΡΙ & ΠΕΜ 9:00...11:30 Οι εγγραφές έκλεισαν
A06-002 ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ - ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ 15 2021-09-01 2021-10-30 ΤΡΙ & ΠΕΜ & ΣΑΒ 3:30...6:00 Οι εγγραφές έκλεισαν
A06-003 ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ - ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ 15 2021-09-01 2021-10-30 ΔΕΥ & ΤΡΙ & ΠΕΜ 9:00...11:30 Οι εγγραφές έκλεισαν
A06-004 ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ - ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ 15 2021-09-01 2021-10-30 ΠΑΡ & ΤΡΙ & ΠΕΜ & ΣΑΒ 3:30...6:00 Οι εγγραφές έκλεισαν
B02-001 ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ / ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ 24 2021-08-01 2021-09-30 ΤΕΤ & ΣΑΒ & ΚΥΡ 9:00...11:30 Οι εγγραφές έκλεισαν
B02-001 ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ / ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ 24 2021-08-01 2021-09-30 ΤΕΤ & ΣΑΒ & ΚΥΡ 9:00...11:30 Οι εγγραφές έκλεισαν
B02-001 ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ / ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ 24 2021-08-01 2021-09-30 ΤΕΤ & ΣΑΒ & ΚΥΡ 6:30...9:00 Οι εγγραφές έκλεισαν
B02-001 ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ / ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ 24 2021-08-01 2021-09-30 ΤΕΤ & ΣΑΒ & ΚΥΡ 6:30...9:00 Οι εγγραφές έκλεισαν
Κωδικός Πρόγραμμα Ώρες Μαθήματα Ημ. Έναρξης Ημ. Λήξης Ωράριο