ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου, σε συνεργασία με το ΚΕΚ Γ. Γεννηματάς ανακοινώνουν τη διεξαγωγή σεμιναρίων επιμόρφωσης εργοδοτών προκειμένου να αναλάβουν καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας στην εταιρεία τους σύμφωνα με την εγκύκλιο 357/4-1-2022 – ΑΔΑ Ψ7Υ946ΜΤΛΚ-ΝΞΕ του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων.

Τα σεμινάρια θα διεξαχθούν στην Ρόδο, Κω, Κάλυμνο, Λέρο, Κάρπαθο, τον Μάιο και Ιούνιο και χωρίζονται σε :

Α) Σεμινάριο Γ’ κατηγορίας 2 ημερών - 10 ωρών για επιχειρήσεις με Χαμηλή επικινδυνότητα (εμπορικά καταστήματα, εστιατόρια, καταλύματα, καφέ μπαρ, τουριστικά γραφεία, ενοικιάσεις αυτοκινήτων, ελεύθεροι επαγγελματίες κλπ) με μειωμένο κόστος συμμετοχής 50€.

Β) Σεμινάριο Β κατηγορίας 7 ημερών - 35 ωρών για επιχειρήσεις με Υψηλή επικινδυνότητα – (αλουμινοκατασκευές-ξυλουργεία, οικοδομικές εργασίες, επισκευές ηλεκτρικών συσκευών, συνεργεία αυτοκινήτων, πρατήρια υγρών καυσίμων, αρτοποιεία – ζαχαροπλαστεία, παραγωγή/μεταποίηση τροφίμων κτλ) με μειωμένο κόστος συμμετοχής 110€ .

Για την επιμόρφωση σε επιχειρήσεις Β’ κατηγορίας δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι εργοδότες όπου ισχύουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

Α) Για τις επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι και 3 άτομα (ένα από όλα): 10 χρόνια αποδεδειγμένη λειτουργία της επιχείρησης (βεβαίωση επιμελητηρίου ή έναρξη άσκησης επαγγέλματος από την εφορία) ή  άδεια άσκησης επαγγέλματος εμπειροτέχνη με το ίδιο αντικείμενο της δραστηριότητας της επιχείρησης.

Β) Για τις επιχειρήσεις που απασχολούν 4 έως 6 άτομα (ένα από όλα): ΠΤΥΧΙΟ τεχνικής ειδικότητας (πτυχίο πιστοποίησης εφόσον προβλέπεται πιστοποίηση) από:  Τεχνικό επαγγελματικό εκπαιδευτήριο ή Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) ή  Αναγνωρισμένη τεχνική επαγγελματική σχολή ή  Απολυτήριο Τεχνικού επαγγελματικού Λυκείου (Τεχνικής ειδικότητας)

Στην ειδική περίπτωση επιμόρφωσης εργαζομένου (πλήρους απασχόλησης) της επιχείρησης απαιτείται πτυχίο τεχνικής ειδικότητας (πτυχίο πιστοποίησης εφόσον προβλέπεται πιστοποίηση) από ΙΕΚ ή Αναγνωρισμένη τεχνική επαγγελματική σχολή ή   Απολυτήριο Τεχνικού επαγγελματικού Λυκείου (Τεχνικής ειδικότητας) ή Άδεια άσκησης επαγγέλματος εμπειροτέχνη με τουλάχιστον οκτώ (8) χρόνια προϋπηρεσία που λογίζεται από την απόκτηση του απολυτηρίου ή της άδειας.

 Εφόσον υπάρχει ενδιαφέρον και συμπληρωθούν οι απαραίτητες ελάχιστες συμμετοχές, το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου προτίθεται να υλοποιήσει σεμινάρια Τεχνικού Ασφαλείας και σε άλλα νησιά του Νομού ώστε να αποφευχθούν οι μετακινήσεις των κατοίκων.

Καθώς οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται στο Υπουργείο Εργασίας τουλάχιστον 2 μήνες πριν τη διεξαγωγή των προγραμμάτων, δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν όσοι στείλουν συμπληρωμένο το έντυπο της αίτησης συνοδευόμενο από τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά καθώς και το ποσό συμμετοχής, το αργότερο έως την Τρίτη 29 Μαρτίου 2022 και ώρα 15:00.  στα email α) tsampikaki@ebed.gr β) kekgendam@gmail.com   

Δικαιολογητικά: συμπληρωμένη την αίτηση συμμετοχής που ενέχει ισχύ Υπεύθυνης Δήλωσης και για μη ατομική επιχείρηση (π.χ ΟΕ, ΕΕ, ΑΕ κτλ) υποβάλλεται το απαραίτητο δικαιολογητικό από το οποίο προκύπτει ότι ο εκπαιδευόμενος είναι εργοδότης και νόμιμος εκπρόσωπος π.χ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ/ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ/ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ/ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ/ ΕΝΑΡΞΗ ΕΦΟΡΙΑΣ. Για τις επιχειρήσεις Β κατηγορίας υποβάλλονται επίσης δικαιολογητικά σύμφωνα με τις παραπάνω περιπτώσεις (πτυχίο, έτη λειτουργίας επιχείρησης κτλ).

 Το κόστος συμμετοχής 50 ή 110 ευρώ (ανάλογα με την επιχείρηση) θα πρέπει να καταβληθεί στον τραπεζικό λογαριασμό του ΚΕΚ στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ IBAN: GR7901104610000046147552783 με αιτιολογία το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ του εκπαιδευομένου και το ΑΦΜ του μέχρι 15/3/2022.

Εφόσον οι αιτήσεις υπερβαίνουν το μέγιστο αριθμό καταρτιζομένων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας κατάθεσης της αίτησης. Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί με την προϋπόθεση της ανελλιπούς παρακολούθησης του σεμιναρίου το απαραίτητο πιστοποιητικό επιμόρφωσης για να δηλωθούν ως Τεχνικοί Ασφαλείας στην επιχείρηση τους. Οι εργοδότες μέχρι να πάρουν το πιστοποιητικό επιμόρφωσης πρέπει να έχουν αναθέσει τα καθήκοντα τεχνικού ασφάλειας σε άτομα εντός ή εκτός της επιχείρησης που έχουν τις προϋποθέσεις να γίνουν Τ.Α. ή να συνάψουν σύμβαση με Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞ.Υ.Π.Π.).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε και τηλεφωνικά 9:00-15:00 στο Επιμελητήριο Δωδεκανήσου: 2241044288 ή στο ΚΕΚ Γ. Γεννηματάς: 2241070615

 ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΜΟΡΦΗ WORD

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ PDF