ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Προσδοκούμε στη συνεργασία σας για το σχεδιασμό και διεξαγωγή στο νησί σας εκπαιδευτικών δράσεων για το σύνολο του πληθυσμού . Οι δράσεις μπορεί να είναι:
α) ενημερωτικές ημερίδες/συνέδρια β) ολιγοήμερα σεμινάρια γ) προγράμματα κατάρτισης αρκετών εβδομάδων.