ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ / ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

Αυτοματοποιημένη διαδικασία ελέγχου εγκυρότητας επιτυχημένης παρακολούθησης σεμιναρίων.
Εισάγετε στη παρακάτω φόρμα το ΑΦΜ που επιθυμείτε και δείτε τα σεμινάρια που έχει παρακολουθήσει επιτυχώς.