Μελέτη για την Διερεύνηση Εκπαιδευτικών Αναγκών από το Δήμο Ρόδου & το ΚΕΚ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ Α.Ε.

Μελέτη για την Διερεύνηση Εκπαιδευτικών Αναγκών από το Δήμο Ρόδου & το ΚΕΚ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ Α.Ε.

 

Η Δημοτική Αρχή του Αντώνη Β. Καμπουράκη αναγνωρίζοντας την δυναμική της Δια Βίου Μάθησης ως έναν από τους κύριους μοχλούς περιορισμού της ανεργίας και των εκπαιδευτικών ανισοτήτων των ενηλίκων, ανέθεσε στο Αυτοδιοικητικό ΚΕΚ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ την υλοποίηση της Μελέτης για την Διερεύνηση Εκπαιδευτικών Αναγκών Δήμου Ρόδου.

Η δράση αυτή αποτελεί ένα bottom up ερευνητικό εγχείρημα συγκέντρωσης πρωτογενών δεδομένων, τα οποία θα αξιοποιηθούν στο σχεδιασμό επιμορφωτικών σεμιναρίων εκπαίδευσης ενηλίκων που δύναται να υλοποιήσει η Διεύθυνση Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Ρόδου. Αποτελεί μία προσέγγιση δημόσιας διαβούλευσης για τη διαμόρφωση στρατηγικών και δράσεων εκπαίδευσης ενηλίκων, με τη συμμετοχή των ίδιων των χρηστών των υπηρεσιών της Διεύθυνσης.     

Βασικός στόχος της παρούσας δράσης αποτελεί η αποτύπωση των εκπαιδευτικών – επιμορφωτικών αναγκών των ατόμων που διαβιούν στο Δήμο Ρόδου μέσα από μία στοχοθετημένη και συστηματική διαδικασία καταγραφής τους. Τα συλλεχθέντα δεδομένα που θα προκύψουν θα επεξεργαστούν με πρωτογενή σκοπό τη διαμόρφωση προτάσεων σχεδιασμού εκπαιδευτικών προγραμμάτων με μία εκ της βάσης προσέγγιση καθώς και δευτερογενώς τη διατύπωση προτάσεων πολιτικών και δράσεων Δια Βίου Μάθησης οι οποίες μπορούν να υλοποιηθούν με τη συνεργασία της  Διεύθυνσης Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Ρόδου με το ΚΕΚ Γ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ. 

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου πραγματοποιείται ανώνυμα πατώντας στον ακόλουθο υπερσύνδεσμο: https://forms.gle/VApvPeH4nER4zZM19

Εκ μέρους του Δήμου Ρόδου και του ΚΕΚ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ Α.Ε., σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας στην παρούσα έρευνα.