Τμήματα σεμιναρίων για κυκλάδες

Κωδικός Πρόγραμμα Ώρες Ημ. Έναρξης Ημ. Λήξης Ωράριο Κατάσταση
A01-001 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΜARKETING & SOCIAL MEDIA ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ 15 2021-08-01 2021-08-31 ΔΕΥ & ΠΑΡ 12:00...2:30 Οι εγγραφές έκλεισαν
A01-002 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΜARKETING & SOCIAL MEDIA ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ 15 2021-08-01 2021-08-31 ΤΡΙ & ΠΕΜ 12:00...2:30 Οι εγγραφές έκλεισαν
A01-003 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΜARKETING & SOCIAL MEDIA ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ 15 2021-08-01 2021-08-31 ΤΕΤ & ΣΑΒ 3:30...6:00 Οι εγγραφές έκλεισαν
A01-004 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΜARKETING & SOCIAL MEDIA ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ 15 2021-08-01 2021-08-31 ΔΕΥ & ΠΑΡ 6:30...9:00 Οι εγγραφές έκλεισαν
A01-005 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΜARKETING & SOCIAL MEDIA ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ 15 2021-08-01 2021-08-31 ΤΡΙ & ΠΕΜ 3:30...6:00 Οι εγγραφές έκλεισαν
A02-001 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 30 2021-08-01 2021-09-30 ΔΕΥ & ΠΑΡ 3:30...6:00 Οι εγγραφές έκλεισαν
A02-002 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 30 2021-08-01 2021-09-30 ΔΕΥ & ΠΑΡ 6:30...9:00 Οι εγγραφές έκλεισαν
A02-003 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 30 2021-08-01 2021-09-30 ΤΕΤ & ΣΑΒ 6:30...9:00 Οι εγγραφές έκλεισαν
B02-005 ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ 30 2021-08-06 2021-09-30 ΤΡΙ & ΠΕΜ 6:30...9:00 Οι εγγραφές έκλεισαν
B02-006 ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ 30 2021-08-06 2021-09-30 ΤΕΤ & ΣΑΒ 6:30...9:00 Οι εγγραφές έκλεισαν
B02-007 ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ 30 2021-08-06 2021-09-30 ΤΡΙ & ΠΕΜ 9:00...11:30 Οι εγγραφές έκλεισαν
C09-001 ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ Α ΚΑΙ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ 30 2021-08-01 2021-09-30 ΔΕΥ & ΠΑΡ 12:00...2:30 Οι εγγραφές έκλεισαν
C09-002 ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ Α ΚΑΙ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ 30 2021-08-01 2021-09-30 ΤΡΙ & ΠΕΜ 12:00...2:30 Οι εγγραφές έκλεισαν
C09-003 ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ Α ΚΑΙ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ 30 2021-08-01 2021-09-30 ΤΕΤ & ΣΑΒ 6:30...9:00 Οι εγγραφές έκλεισαν
C09-004 ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ Α ΚΑΙ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ 30 2021-08-01 2021-09-30 ΔΕΥ & ΠΑΡ 3:30...6:00 Οι εγγραφές έκλεισαν
C09-005 ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ Α ΚΑΙ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ 30 2021-08-01 2021-09-30 ΔΕΥ & ΠΑΡ 9:00...11:30 Οι εγγραφές έκλεισαν
D01-001 ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ 30 2021-08-01 2021-09-30 ΔΕΥ & ΠΑΡ 12:00...2:30 Οι εγγραφές έκλεισαν
D01-002 ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ 30 2021-08-01 2021-09-29 ΔΕΥ & ΠΑΡ 6:30...9:00 Οι εγγραφές έκλεισαν
D01-003 ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ 30 2021-08-01 2021-09-30 ΤΕΤ & ΣΑΒ 6:30...9:00 Οι εγγραφές έκλεισαν
D04-005 ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 15 2021-08-14 2021-12-14 ΔΕΥ & ΠΑΡ 12:00...2:30 Οι εγγραφές έκλεισαν
D04-006 ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 15 2021-08-14 2021-09-14 ΤΡΙ & ΠΕΜ 12:00...2:30 Οι εγγραφές έκλεισαν
D04-007 ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 15 2021-08-14 2021-09-14 ΤΡΙ & ΠΕΜ 12:00...2:30 Οι εγγραφές έκλεισαν
D04-008 ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 15 2021-08-14 2021-09-14 ΤΕΤ & ΣΑΒ & ΚΥΡ 6:30...9:00 Οι εγγραφές έκλεισαν
D04-009 ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 15 2021-08-14 2021-09-14 ΤΕΤ & ΣΑΒ 9:00...11:30 Οι εγγραφές έκλεισαν
Κωδικός Πρόγραμμα Ώρες Μαθήματα Ημ. Έναρξης Ημ. Λήξης Ωράριο