Τμήματα σεμιναρίων για Κυκλάδες/Δωδεκάνησα Εξ'αποστάσεως

Κωδικός Πρόγραμμα Ώρες Ημ. Έναρξης Ημ. Λήξης Ωράριο Κατάσταση
C09-006 Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΙΤΑΛΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ Η ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ 30 14-02-2022 21-03-2022 ΔΕΥ & ΠΑΡ 18:30...21:00 Οι εγγραφές έκλεισαν
D01-042 ΓΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ 30 08-02-2022 10-03-2022 ΤΡΙ & ΠΕΜ 9:00...11:30 Οι εγγραφές έκλεισαν
D01-043 ΓΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ 30 09-02-2022 12-03-2022 ΤΕΤ & ΣΑΒ 9:00...11:30 Οι εγγραφές έκλεισαν
D01-044 ΓΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ 30 07-02-2022 14-03-2022 ΔΕΥ & ΠΑΡ 15:30-18:00 Οι εγγραφές έκλεισαν
D01-045 ΓΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ 30 08-02-2022 10-03-2022 ΤΡΙ & ΠΕΜ 18:30...21:00 Οι εγγραφές έκλεισαν
D01-046 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ 30 08-02-2022 10-03-2022 ΤΡΙ & ΠΕΜ 9:00...11:30 Οι εγγραφές έκλεισαν
D01-047 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ 30 07-02-2022 14-03-2022 ΔΕΥ & ΠΑΡ 9:00...11:30 Οι εγγραφές έκλεισαν
D01-048 ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ 30 09-02-2022 12-03-2022 ΤΕΤ & ΣΑΒ 15:30-18:00 Οι εγγραφές έκλεισαν
D01-049 ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ 30 10-02-2022 15-03-2022 ΤΡΙ & ΠΕΜ 12:00...2:30 Οι εγγραφές έκλεισαν
D01-056 ΑΡΑΒΙΚΑ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ 30 09-02-2022 12-03-2022 ΤΕΤ & ΣΑΒ 18:30...21:00 Οι εγγραφές έκλεισαν
E04-002 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ 30 07-02-2022 14-03-2022 ΔΕΥ & ΠΑΡ 10.00-12:30 Οι εγγραφές έκλεισαν
D02-013 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΜΕ POWERPOINT / ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΙΝΤΕΟ 18 07-02-2022 25-02-2022 ΔΕΥ & ΠΑΡ 18:30...21:00 Οι εγγραφές έκλεισαν
D02-014 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΜΕ POWERPOINT / ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΙΝΤΕΟ 18 09-02-2022 26-02-2022 ΤΕΤ & ΣΑΒ 9:00...11:30 Οι εγγραφές έκλεισαν
D04-011 ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 12 07-02-2022 18-02-2022 ΔΕΥ & ΠΑΡ 18:30...21:00 Οι εγγραφές έκλεισαν
D04-012 ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 12 08-02-2022 17-02-2022 ΤΡΙ & ΠΕΜ 12:00...2:30 Οι εγγραφές έκλεισαν
D04-010 ΥΓΙΕΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 30 07-02-2022 14-03-2022 ΔΕΥ & ΠΑΡ 18:30...21:00 Οι εγγραφές έκλεισαν
D09-003 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 30 07-02-2022 14-03-2022 ΔΕΥ & ΠΑΡ 12:00...2:30 Οι εγγραφές έκλεισαν
D09-004 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 30 08-02-2022 10-03-2022 ΤΡΙ & ΠΕΜ 12:00...2:30 Οι εγγραφές έκλεισαν
D09-005 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 30 08-02-2022 10-03-2022 ΤΡΙ & ΠΕΜ 18:30...21:00 Οι εγγραφές έκλεισαν
A01-010 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΜARKETING & SOCIAL MEDIA ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ 15 08-02-2022 22-02-2022 ΤΡΙ & ΠΕΜ 18:30...21:00 Οι εγγραφές έκλεισαν
A01-011 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΜARKETING & SOCIAL MEDIA ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ 15 07-02-2022 21-02-2022 ΔΕΥ & ΠΑΡ 15:30-18:00 Οι εγγραφές έκλεισαν
A01-008 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΜARKETING & SOCIAL MEDIA ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ 15 07-02-2022 21-02-2022 ΔΕΥ & ΠΑΡ 18:30...21:00 Οι εγγραφές έκλεισαν
D02-009 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ-ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ-WORD/EXCEL/INTERNET 30 07-02-2022 14-03-2022 ΔΕΥ & ΠΑΡ 15:30...18:00 Οι εγγραφές έκλεισαν
D02-010 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ-ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ-WORD/EXCEL/INTERNET 30 09-02-2022 12-03-2022 ΤΕΤ & ΣΑΒ 15:30...18:00 Οι εγγραφές έκλεισαν
D02-011 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ-ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ-WORD/EXCEL/INTERNET 30 08-02-2022 10-03-2022 ΤΡΙ & ΠΕΜ 15:30...18:00 Οι εγγραφές έκλεισαν
D02-012 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ-ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ-WORD/EXCEL/INTERNET 30 08-02-2022 10-03-2022 ΤΡΙ & ΠΕΜ 18:30...21:00 Οι εγγραφές έκλεισαν
A01-012 MARKETING & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ 24 09-02-2022 05-03-2022 ΤΕΤ & ΣΑΒ 18:30-21:00 Οι εγγραφές έκλεισαν
A01-013 MARKETING & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ 24 07-02-2022 04-03-2022 ΔΕΥ & ΠΑΡ 15:30-18:00 Οι εγγραφές έκλεισαν
A01-014 MARKETING & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ 24 07-02-2022 04-03-2022 ΔΕΥ & ΠΑΡ 18:30-21:00 Οι εγγραφές έκλεισαν
A01-015 MARKETING & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ 24 09-02-2022 05-03-2022 ΤΕΤ & ΣΑΒ 18:30-21:00 Οι εγγραφές έκλεισαν
B02-005 ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ / ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ 24 13-02-2022 12-03-2022 ΣΑΒ & ΚΥΡ 15:30...18:00 Οι εγγραφές έκλεισαν
B02-006 ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ 30 09-02-2022 12-03-2022 ΤΕΤ & ΣΑΒ 18:30...21:00 Οι εγγραφές έκλεισαν
B02-007 ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ 30 10-02-2022 15-03-2022 ΤΡΙ & ΠΕΜ 09:00...11:30 Οι εγγραφές έκλεισαν
D03-009 ΜΑΝΙΚΙΟΥΡ - ΠΕΝΤΙΚΙΟΥΡ - ΟΝΥΧΟΠΛΑΣΤΙΚΗ BASIC 30 07-02-2022 14-03-2022 ΔΕΥ & ΠΑΡ 09:00...11:30 Οι εγγραφές έκλεισαν
D03-010 ΜΑΝΙΚΙΟΥΡ - ΠΕΝΤΙΚΙΟΥΡ - ΟΝΥΧΟΠΛΑΣΤΙΚΗ BASIC 30 07-02-2022 14-03-2022 ΔΕΥ & ΠΑΡ 15:30-18:00 Οι εγγραφές έκλεισαν
A03-003 Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 30 08-02-2022 10-03-2022 ΤΡΙ & ΠΕΜ 9:00...11:30 Οι εγγραφές έκλεισαν
A02-008 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 30 07-02-2022 14-03-2022 ΔΕΥ & ΠΑΡ 12:00...2:30 Οι εγγραφές έκλεισαν
A02-013 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 30 07-02-2022 14-03-2022 ΔΕΥ & ΠΑΡ 18:30-21:00 Οι εγγραφές έκλεισαν
A02-004 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 15 07-02-2022 21-02-2022 ΔΕΥ & ΣΑΒ 15:30-18:00 Οι εγγραφές έκλεισαν
A02-005 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 15 07-02-2022 21-02-2022 ΔΕΥ & ΣΑΒ 18:30...21:00 Οι εγγραφές έκλεισαν
C09-005 ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 30 09-02-2022 12-03-2022 ΤΕΤ & ΣΑΒ 15:30-18:00 Οι εγγραφές έκλεισαν
A02-006 ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ 15 09-02-2022 23-02-2022 ΤΕΤ & ΣΑΒ 12:00-14:30 Οι εγγραφές έκλεισαν
A02-007 ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ 15 08-02-2022 22-02-2022 ΤΡΙ & ΠΕΜ 18:30...21:00 Οι εγγραφές έκλεισαν
D09-006 ΟΡΟΦΟΚΟΜΙΑ 30 07-02-2022 14-03-2022 ΔΕΥ & ΠΑΡ 18:30...21:00 Οι εγγραφές έκλεισαν
D09-007 ΟΡΟΦΟΚΟΜΙΑ 30 08-02-2022 10-03-2022 ΤΡΙ & ΠΕΜ 18:30...21:00 Οι εγγραφές έκλεισαν
A02-011 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ 30 16-02-2022 23-03-2022 ΤΕΤ & ΣΑΒ 18:30-21:00 Οι εγγραφές έκλεισαν
A02-012 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ 30 15-02-2022 22-03-2022 ΤΡΙ & ΠΕΜ 18:30...21:00 Οι εγγραφές έκλεισαν
D06-003 BARTENDER ΕΠΙΠΕΔΟ 1 39 09-02-2022 23-03-2022 ΤΕΤ & ΣΑΒ 12:00-14:30 Οι εγγραφές έκλεισαν
D06-001 BARISTAS ΕΠΙΠΕΔΟ 1 15 08-02-2022 22-02-2022 ΤΡΙ & ΠΕΜ 12:00...14:30 Οι εγγραφές έκλεισαν
D06-002 BARISTAS ΕΠΙΠΕΔΟ 1 15 07-02-2022 21-02-2022 ΔΕΥ & ΠΑΡ 15:30-18:00 Οι εγγραφές έκλεισαν
A02-009 ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΣΕ ΜΙΚΡΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ 15 09-02-2022 18-02-2022 ΔΕΥ & ΤΕΤ & ΠΑΡ 15:30...18:00 Οι εγγραφές έκλεισαν
A02-010 ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΣΕ ΜΙΚΡΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ 15 09-02-2022 23-02-2022 ΤΕΤ & ΣΑΒ 12:00...14:30 Οι εγγραφές έκλεισαν
A10-004 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ 30 07-02-2022 18-03-2022 ΔΕΥ & ΠΑΡ 18:30...21:00 Οι εγγραφές έκλεισαν
D07-001 ΕΡΜΗΝΕΥΟΝΤΑΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 15 09-02-2022 23-02-2022 ΤΕΤ & ΣΑΒ 15:30-18:00 Οι εγγραφές έκλεισαν
D07-002 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 30 15-02-2022 17-03-2022 ΤΡΙ & ΠΕΜ 18:30...21:00 Οι εγγραφές έκλεισαν
D07-004 ΛΑΪΚΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ 39 07-02-2022 28-03-2022 ΔΕΥ & ΠΑΡ 18:30...21:00 Οι εγγραφές έκλεισαν
E03-001 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ SPSS 36 14-02-2022 14-03-2022 ΔΕΥ & ΤΕΤ 18:30-21:00 & ΣΑΒ 10:00-12:30 Οι εγγραφές έκλεισαν
E04-003 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΡΙΕΡΑΣ 24 07-02-2022 04-03-2022 ΔΕΥ & ΠΑΡ 09:00...11:30 Οι εγγραφές έκλεισαν
E04-004 LIFE COACHING - ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΖΩΗΣ 30 08-02-2022 10-03-2022 ΤΡΙ & ΠΕΜ 9:00...11:30 Οι εγγραφές έκλεισαν
E04-005 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 27 16-02-2022 13-04-2022 ΤΕΤ 18:30-21:00 Οι εγγραφές έκλεισαν
E04-006 ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΑΥΤΟΒΕΛΤΙΩΣΗ 12 15-02-2022 01-03-2022 ΤΡΙ & ΠΕΜ 18:30...21:00 Οι εγγραφές έκλεισαν
A05-003 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΕΜΤ) ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΓΑΣΤΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ) 30 08-02-2022 10-03-2022 ΤΡΙ & ΠΕΜ 18:30...21:00 Οι εγγραφές έκλεισαν
A10-002 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΟΥ IPMA 30 11-02-2022 18-03-2022 ΔΕΥ & ΠΑΡ 18:30...21:00 Οι εγγραφές έκλεισαν
A10-003 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ 50 11-02-2022 09-03-2022 ΔΕΥ ΤΕΤ & ΠΑΡ 18:30...22:00 Οι εγγραφές έκλεισαν
D11-001 ΠΥΡ-ΑΝΘΕΚΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 45 08-02-2022 29-03-2022 ΤΡΙ & ΠΕΜ 18:30...21:00 Οι εγγραφές έκλεισαν
D12-001 ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΓΕΩΡΓΙΑ) 21 15-02-2022 08-03-2022 ΤΡΙ & ΠΕΜ 9:00...11:30 Οι εγγραφές έκλεισαν
D03-008 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΜΑΚΙΓΙΑΖ BASIC 30 09-02-2022 12-03-2022 ΤΕΤ & ΣΑΒ 12:00-14:30 Οι εγγραφές έκλεισαν
A01-009 E-MARKETING ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ SOCIAL MEDIA 40 11-02-2022 18-03-2022 ΔΕΥ & ΠΑΡ 18:30...21:00 Οι εγγραφές έκλεισαν
C02-001 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ 30 18-02-2022 28-03-2022 ΔΕΥ & ΠΑΡ 9:00-11:30 Οι εγγραφές έκλεισαν
D04-013 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ. ΕΠΙΧΕΙΡHΣΙΑΚΗ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 36 07-02-2022 21-03-2022 ΔΕΥ & ΠΑΡ 18:30...21:00 Οι εγγραφές έκλεισαν
D01-057 ΑΡΑΒΙΚΑ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ 30 16-02-2022 19-03-2022 ΤΕΤ & ΣΑΒ 15:30...18:00 Οι εγγραφές έκλεισαν
D01-058 ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 30 14-02-2022 01-04-2022 ΔΕΥ & ΠΑΡ 18:30...21:00 Οι εγγραφές έκλεισαν
D09-008 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 24 15-02-2022 10-03-2022 ΤΡΙ & ΠΕΜ 18:30...21:00 Οι εγγραφές έκλεισαν
C02-014 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ 30 09-02-2022 12-03-2022 ΤΕΤ & ΣΑΒ 18:30...21:00 Οι εγγραφές έκλεισαν
A03-004 Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 30 16-02-2022 19-03-2022 ΤΕΤ & ΣΑΒ 12:00...14:30 Οι εγγραφές έκλεισαν
D01-059 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ 30 14-02-2022 21-03-2022 ΔΕΥ & ΠΑΡ 18:30...21:00 Οι εγγραφές έκλεισαν
D04-014 ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 12 15-02-2022 24-02-2022 ΤΡΙ & ΠΕΜ 18:30...21:00 Οι εγγραφές έκλεισαν
D09-009 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 24 18-02-2022 18-03-2022 ΔΕΥ & ΠΑΡ 18:30...21:00 Οι εγγραφές έκλεισαν
A09-001 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 15 22-02-2022 01-03-2022 ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜ ΣΑΒ 18:30...21:00 Οι εγγραφές έκλεισαν
D01-061 ΙΤΑΛΙΚΑ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ 30 22-02-2022 15-03-2022 ΤΡΙ & ΤΕΤ & ΣΑΒ 18:30...21:00 Οι εγγραφές έκλεισαν
D01-060 ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ 30 22-02-2022 15-03-2022 ΤΡΙ & ΤΕΤ & ΣΑΒ 15:30...18:00 Οι εγγραφές έκλεισαν
A01-017 LOGISTICS 27 16-03-2022 13-04-2022 ΔΕΥ-ΤΕΤ 18:30-21:00 Οι εγγραφές έκλεισαν
D01-062 ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ 30 15-03-2022 04-04-2022 ΤΡΙ ΠΕΜ 18:30-21:00 Οι εγγραφές έκλεισαν
A01-016 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ MARKETING (DIGITAL MARKETING) 20 12-03-2022 20-03-2022 ΣΑΒ -ΚΥΡ 10.00-14.00 Οι εγγραφές έκλεισαν
E04-009 ΠΩΣ ΦΤΙΑΧΝΩ ΤΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΡΩΤΗ ΕΝΤΥΠΩΣΗ 6 01-04-2022 01-04-2022 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9.00-14.00 Οι εγγραφές έκλεισαν
D04-015 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ GDPR 10 02-04-2022 03-04-2022 ΣΑΒ -ΚΥΡ 10.00-14.00 Οι εγγραφές έκλεισαν
A06-001 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΕΔΕΣΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ – ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ 18 15-04-2022 20-04-2022 ΠΑΡ/ΣΑΒ/ΚΥΡ/ΔΕΥ/ΤΡΙ/ΤΕΤ 17:00-19:30 Οι εγγραφές έκλεισαν
Κωδικός Πρόγραμμα Ώρες Μαθήματα Ημ. Έναρξης Ημ. Λήξης Ωράριο