ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1: «Προώθηση Εξαγωγών Και Εξαγωγικό Μάρκετινγκ Αγροδιατροφικών Προϊόντων

 Οι Βασικές Έννοιες του Μάρκετινγκ

 Τα Αγροτικά Προϊόντα και τα χαρακτηριστικά τους

Το Μάρκετινγκ των Αγροτικών Προϊόντων

Ψηφιακό Μάρκετινγκ

Μάρκετινγκ Κοινωνικών Δικτύων

Η Έννοια της Επικοινωνίας – Επαγγελματική Επικοινωνία

Η Εξυπηρέτηση Πελατών

Εξαγωγικό Εμπόριο Αγροτικών Προϊόντων

Υγιεινή και Ασφάλεια στην εργασία - Βασικές Αρχές του Εργατικού Δικαίου

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2: «Συμμόρφωση με πρότυπα συστήματα τυποποίησης Αγροδιατροφικών Προϊόντων»

Τα Αγροτικά Προϊόντα και τα χαρακτηριστικά τους

Ποιοτικός Τροφίμων Έλεγχος

Η σημασία και ο ρόλος της Συσκευασίας στην Πιστοποίηση των Αγροτικών Προϊόντων

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας

Πρότυπα Διασφάλισης Ποιότητας

Το Πρότυπο ISO

Πρότυπα Πιστοποίησης Τροφίμων

Υγιεινή και Ασφάλεια στην εργασία - Βασικές Αρχές του Εργατικού Δικαίου