ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΙΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ

ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΙΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤA ΟΠΟΙΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΟΣΟ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ

  • ΏΡΕΣ 5
  • Σύνολο Μαθημάτων
  • Θέσεις 1
  • Κατηγορία Διάφορα

  • Τοποθεσία
    Κυκλάδες με φυσική παρουσία
Οι εγγραφές έχουν κλείσει