ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ΑΕ

Διεύθυνση : Δημοτικό κτήριο στο Πάρκο Ροδίνι - Ρόδος
Τηλ: 2241070615   2241070616   Fax: 2241117442
Email: kekpnai@otenet.gr
    

   
 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ  

Το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου, η αναπτυξιακή του εταιρία Δ.ΕΤ.Α.Π. και το ΚΕΚ Γ. Γεννηματάς Α.Ε. ανακοινώνουν τη διεξαγωγή σεμιναρίων επιμόρφωσης εργοδοτών προκειμένου να αναλάβουν καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας στην εταιρεία τους.

Τα σεμινάρια θα διεξαχθούν, τόσο στη Ρόδο όσο και σε νησιά του Ν. Δωδεκανήσου, το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο 2017 και αφορούν επιχειρήσεις Γ’ κατηγορίας-Χαμηλή επικινδυνότητα (εμπορικά καταστήματα, εστιατόρια, καταλύματα, καφέ μπαρ, τουριστικά γραφεία, ενοικιάσεις αυτοκινήτων, ελεύθεροι επαγγελματίες κλπ) και επιχειρήσεις Β’ κατηγορίας –Υψηλή επικινδυνότητα (αλουμινοκατασκευές-ξυλουργεία, οικοδομικές εργασίες, επισκευές ηλεκτρικών συσκευών, συνεργεία αυτοκινήτων, πρατήρια υγρών καυσίμων, αρτοποιεία – ζαχαροπλαστεία, παραγωγή/μεταποίηση τροφίμων κτλ).  

Η εκπαίδευση για τη Γ’ κατηγορία διαρκεί 10 διδακτικές ώρες (2 ημέρες), με συνολικό κόστος 70€ ενώ για τη Β’ κατηγορία η διάρκεια είναι 35 διδακτικές ώρες (7 ημέρες), με συνολικό κόστος 130€.

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΡΟΔΟΣ Σαβ 2 & Κυρ 3 Δεκ 2017 9:00-14:00
ΡΟΔΟΣ Σαβ 2 & Κυρ 3 Δεκ 2017 16:00-21:00

ΛΕΡΟΣ Σαβ 9 & Κυρ 10 Δεκ 2017 10:30-15:00
ΛΕΡΟΣ Δευ 11 & Τρι 12 Δεκ 2017 9:00-14:00
ΛΕΡΟΣ Τρι 12 & Τετ 13 Δεκ 2017 17:00-21:30

ΣΥΜΗ Δευ 18 & Τρι 19 Δεκ 2017  16:00-21:00
ΡΟΔΟΣ Δευ 18 & Τρι 19 Δεκ 2017 16:00-21:00

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
1.ΡΟΔΟΣ Δευ 4 έως και Κυρ 10 Δεκ 2017 17:00-21:30
2.ΛΕΡΟΣ Τρι 5 έως και Δευ 11 Δεκ 2017 17:00-21:30
 

Δικαίωμα συμμετοχής στα σεμινάρια θα έχουν όσοι καταθέσουν το συμπληρωμένο έντυπο της αίτησης συνοδευόμενο από τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά καθώς και την προκαταβολή 50€, το αργότερο έως την Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 14:00. Εφόσον οι αιτήσεις υπερβαίνουν το μέγιστο αριθμό καταρτιζομένων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας κατάθεσης της αίτησης. Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί το απαραίτητο πιστοποιητικό επιμόρφωσης για να δηλωθούν ως Τεχνικοί Ασφαλείας στην επιχείρηση τους με την προϋπόθεση της ανελλιπούς παρακολούθησής του σεμιναρίου.

 

Υπενθυμίζεται ότι:  

1. Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας, όσοι εργοδότες έχουν κάνει αίτηση για τα σεμινάρια κι έχουν πάρει αριθ. Πρωτοκόλλου παρέχεται ένα χρονικό διάστημα 6 μηνών προκειμένου να ολοκληρώσουν την επιμόρφωσή τους. Εφόσον δεν έχουν επιμορφωθεί μετά την παρέλευση του εξαμήνου θεωρείται ότι δεν πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις και πρέπει να αναζητήσουν υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας από εξωτερικό πρόσωπο ή υπηρεσία (ΕΞ.Υ.Π.Π.) μέχρις ότου επιμορφωθούν.

2. Για μη ατομική επιχείρηση (π.χ ΟΕ, ΕΕ, ΑΕ κτλ) υποβάλλεται το απαραίτητο δικαιολογητικό από το οποίο προκύπτει ότι ο εκπαιδευόμενος είναι εργοδότης και νόμιμος εκπρόσωπος π.χ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ/ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ/ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ/ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ/ ΕΝΑΡΞΗ ΕΦΟΡΙΑΣ.

3. Για την επιμόρφωση σε επιχειρήσεις Β’ κατηγορίας δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι εργοδότες όπου ισχύουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

Α) Για τις επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι και 3 άτομα (ένα από όλα):

·         10 χρόνια αποδεδειγμένη λειτουργία της επιχείρησης (βεβαίωση επιμελητηρίου ή

·         έναρξη άσκησης επαγγέλματος από την εφορία) ή

·         άδεια άσκησης επαγγέλματος εμπειροτέχνη με το ίδιο αντικείμενο της δραστηριότητας της επιχείρηση.

Β) Για τις επιχειρήσεις που απασχολούν 4 έως 6 άτομα (ένα από όλα):

     ΠΤΥΧΙΟ τεχνικής ειδικότητας (πτυχίο πιστοποίησης εφόσον προβλέπεται πιστοποίηση) από:  Τεχνικό επαγγελματικό εκπαιδευτήριο ή Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) ή  Αναγνωρισμένη τεχνική επαγγελματική σχολή ή  Απολυτήριο Τεχνικού επαγγελματικού Λυκείου (Τεχνικής ειδικότητας)

    Στην ειδική περίπτωση επιμόρφωσης εργαζομένου (πλήρους απασχόλησης) της επιχείρησης απαιτείται πτυχίο τεχνικής ειδικότητας (πτυχίο πιστοποίησης εφόσον προβλέπεται πιστοποίηση) από Τεχνικό επαγγελματικό εκπαιδευτήριο ή Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) ή Αναγνωρισμένη τεχνική επαγγελματική σχολή ή   Απολυτήριο Τεχνικού επαγγελματικού Λυκείου (Τεχνικής ειδικότητας) ή Άδεια άσκησης επαγγέλματος εμπειροτέχνη με τουλάχιστον οκτώ (8) χρόνια προϋπηρεσία που λογίζεται από την απόκτηση του απολυτηρίου ή της άδειας.

 

Το έντυπο της αίτησης ενέχει ισχύ Υπεύθυνης Δήλωσης και είναι διαθέσιμο εδώ καθώς και στα γραφεία της ΔΕΤΑΠ και του ΚΕΚ Γ. Γεννηματάς.

 

Πληροφορίες, κατάθεση αιτήσεων & πληρωμή προκαταβολής:

·        Στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.detap.gr  και www.kek-gennimatas.gr και αποστολή σκαναρισμένης αίτησης στο email: info@detap.gr

 ·         ΔΕΤΑΠ, Γρ. Λαμπράκη 8 (κτήριο Επιμελητηρίου  Α’ όροφος), Ρόδος, 9:00-15:00 τηλ: 2241044280

 ·         ΚΕΚ Γ. Γεννηματάς, Πάρκο Ροδίνι (Α’ όροφος), 8:30-15:30 τηλ: 2241070615

Η πληρωμή της προκαταβολής μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω κατάθεσης στο τραπεζικό λογαριασμό του ΚΕΚ στην Εθνική Τράπεζα 46147552783 (IBAN: GR7901104610000046147552783) με αιτιολογία το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ του εκπαιδευομένου ενώ για τη Ρόδο μπορεί να γίνει και στα γραφεία του ΚΕΚ ή της ΔΕΤΑΠ με μετρητά.  Εφόσον κάποιο τμήμα δεν υλοποιηθεί λόγω μη συμπλήρωσης του ελάχιστου αριθμού εκπαιδευομένων η προκαταβολή θα επιστραφεί άμεσα.

 

   
   


Νέα προγράμματα κατάρτισης «Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων με πιστοποίηση ΕΦΕΤ», θα υλοποιήσουν το Κ.Ε.Κ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ και η αναπτυξιακή εταιρεία του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου Δ.ΕΤ.Α.Π. σύμφωνα με την Υ.Α. 14708/2007 του Υπουργείου Ανάπτυξης.
Το σεμινάριο είναι υποχρεωτικό να το παρακολουθήσουν επιχειρηματίες και υπάλληλοι που απασχολούνται σε επιχειρήσεις που εμπορεύονται, διακινούν, παράγουν ή μεταποιούν τρόφιμα. Οι επιχειρήσεις έχουν υποχρέωση να έχουν καταρτισμένο όλο το προσωπικό τους που έρχεται σε επαφή με τρόφιμα (συσκευασμένα ή μη) διαφορετικά υπόκεινται σε διοικητικά πρόστιμα κατόπιν ελέγχου.
Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι για να πάρουν το απαραίτητο πιστοποιητικό κατάρτισης είναι απαραίτητο να συμμετάσχουν στην γραπτή αξιολόγηση η οποία διεξάγεται στο νησί κατόπιν προγραμματισμού από τον ΕΦΕΤ.
Η κατάρτιση διαρκεί 10 ώρες, θα υλοποιηθεί σε 2 ημέρες (2 πεντάωρα) κι έχει κόστος 80€ (συμπεριλαμβανομένου του παράβολου εξέτασης ΕΦΕΤ που είναι 30 €).
 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΜΝΟ, ΛΕΡΟ (κάντε κλικ εδώ)

Πληροφορίες, κατάθεση αιτήσεων & προκαταβολής 9:00-3:00 :
· Δωδεκανησιακή Εταιρεία Ανάπτυξης & Προόδου – ΔΕΤΑΠ, Γρηγορίου Λαμπράκη 8 (κτήριο Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου, Α’ όροφος), Ρόδος, τηλ: 2241044280, 2241044288
· ΚΕΚ Γ. Γεννηματάς, Πάρκο Ροδίνι, τηλ: 2241070615

 

   

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

κάντε κλικ εδω για να μεταφερθείτε στη διεύθυνση www.katartisi-pnai.gr

   

Διοικητικό Συμβούλιο


Γιασιράνη Χαρίκλεια, Πρόεδρος
Περιφερειακός Σύμβουλος Περ. Νοτίου Αιγαίου

Παπαδημητρίου Βασιλική , Αντιπρόεδρος
Αντιδήμαρχος Δήμου Ρόδου

Σπανού Φαίδρα, Διευθύνουσα Σύμβουλος
Λαϊκό μέλος

Μπιζάς Κώστας, Μέλος
Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Περ. Νοτίου Αιγαίου, Πάρος

Μπούκης Μιχαήλ, Μέλος
Περιφερειακός Σύμβουλος Περ. Νοτίου Αιγαίου, Κάλυμνος

Νάκη Ευρυδίκη, Μέλος
Περιφερειακός Σύμβουλος Περ. Νοτίου Αιγαίου, Κως

Χατζηιωάννου Ελευθέριος, Μέλος
Αντιδήμαρχος Δήμου Ρόδου


Αναρτήσεις

Πρόσκληση ετήσιας γενικής συνέλευσης

Ισολογισμός εταιρείας 2016

Ισολογισμός εταιρείας 2015

Ισολογισμός εταιρείας 2014

Ισολογισμός εταιρείας 2013

Ισολογισμός εταιρείας 2012

Σύντομο Ιστορικό
Το ΚΕΚ Γ. Γεννηματάς Α.Ε. με μετόχους την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, το Δήμο Ρόδου, την Π.Ε.Δ.Νοτ. Αιγαίου και το Περιφερειακό Φυτώριο αποτελεί Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Εμβέλειας και έναν από τους σπουδαιότερους οργανισμούς κατάρτισης στο Νότιο Αιγαίο, με πολυετή εμπειρία και παρουσία στην υλοποίηση και τη διαχείριση προγραμμάτων κατάρτισης ανέργων και εργαζομένων.

Είναι πιστοποιημένο από το Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού -ΕΟΠΠΕΠ - στα παρακάτω θεματικά πεδία επαγγελματικής κατάρτισης :
1. Οικονομίας και Διοίκησης
2. Πληροφορικής
3. Πολιτισμού και Αθλητικών Επαγγελμάτων, ΜΜΕ και Επικοινωνιών
4. Τουρισμού και Παροχής Υπηρεσιών
5. Περιβάλλοντος
6. Υγείας και Πρόνοιας
7. Παιδαγωγικής
8. Αγροτικών Επαγγελμάτων
9. Τεχνικών και Μεταφορών


Δομές του ΚΕΚ
Το Κ.Ε.Κ. Γ. Γεννηματάς Α.Ε. διαθέτει δυο πλήρως εξοπλισμένες με σύγχρονες προδιαγραφές δομές στη Ρόδο.

Η κύρια δομή στεγάζεται στο πάρκο «Ροδίνι» και το παράρτημα Δαμασκηνού 102. Οι δύο δομές διαθέτουν σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας, με πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω ασύρματου δικτύου σε όλους τους χώρους τους, δυνατότητα τηλεδιασκέψεων, δυνατότητα πρόσβασης σε ΑΜΕΑ.
 


Τομείς Δραστηριοτήτων
Οι τομείς δραστηριοποίησης του Κ.Ε.Κ. Γ. Γεννηματάς Α.Ε. είναι:
- Ο Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων Κατάρτισης Ανέργων, Εργαζομένων και Αυτοαπασχολούμενων
- Η Προώθηση των Καταρτιζομένων/Ανέργων στην Απασχόληση.
- Η Συνεχής Επιμόρφωση Στελεχών των Υπηρεσιών του Δημοσίου – Ευρύτερου Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα,
- Η Δια Βίου Εκπαίδευση Ενηλίκων
- Η Αξιοποίηση Ανθρώπινου Δυναμικού
- Επαγγελματικός Προσανατολισμός Νέων
- Επαναπροσανατολισμός Εργαζομένων ή Ανέργων
- Εκπόνηση Μελετών/Ερευνών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων για το Νομό Δωδεκανήσου